Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole Akademia Małego Olimpijczyka
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

 

DOKUMENTY DO POBRANIA REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022:

 

DEKLARACJA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-potwierdzenie-woli-przyjecia-dziecka-do-przedszkola-2021.doc

 

 

WNIOSEK:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2021.odt

plik PDF  http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2021.pdf

 

REGULAMIN:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-regulamin-rekrutacji-2021.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-regulamin-rekrutacji-2021.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

- oświadczenie o zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Gminy Kaźmierz

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-zatrudnieniu-w-jednostce-organizacyjnej-gminy-kazmierz-zal-nr-6.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-zatrudnieniu-w-jednostce-organizacyjnej-gminy-kazmierz-zal-nr-6.pdf

 

- oświadczenie ogólne o zatrudnieniu

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-zatrudnieniu-pobieraniu-nauki-zal-nr-2.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-zatrudnieniu-pobieraniu-nauki-zal-nr-2.pdf

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-wielodzietnosci-zal-nr-1.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-wielodzietnosci-zal-nr-1-skonwertowany.pdf

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-zal-nr-3.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-zal-nr-3.pdf

 

OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE KANDYDATA W PRZEDSZKOLU

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-rodzenstwie-kandydata-w-przedszkolu-zal-nr-5.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-rodzenstwie-kandydata-w-przedszkolu-zal-nr-5-skonwertowany.pdf

 

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU RODZINY NADZOREM KURATORSKIM

http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-objeciu-rodziny-nadzoreem-kuratorskim-zal-nr-4.doc

plik PDF http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-oswiadczenie-o-objeciu-rodziny-nadzoreem-kuratorskim-zal-nr-4.pdf

 

WYKAZD DOKUMENTÓW DO WNIOSKU : http://images.dlaprzedszkoli.eu/akademiamalegoolimpijczyka/akm-wykaz-dokumentow-do-wniosku.pdf

 

Wnioski dostępne też bezpośredniu w przedszkolu.

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego

do Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu

w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego — przyjmowanie od

Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym.


 

1.02.- 26.02.2021 r.

--------------------------

2.

Złożenie wniosku — karty zgłoszenia o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

1.03. - 31.03.2021 r.


 

24.05.- 28.05.2021 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.04. -14.04.2021r.

31.05.- 4.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

15.04.2021 r.

9.06.2021 r.

5.

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

(Formularz oświadczenia do pobrania w sekretariacie przedszkola.)

 

 

16.04.- 26.04.2021 r.

 

 

14.06.-18.06.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

27.04.2021 r.

21.06.2021r.

Harmonogram zgodny z Zarządzeniem Nr 157/21 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 stycznia 2021 r.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-15